Lintonfonden – redovisning

När projektet är klart ska du redovisa det tillbaka till Skånes Spelmansförbund. Detta ska göras inom två månader från projektets slutdag, eller eller senast den siste januari påföljande år om projektet slutförs i december. Detta för att styrelsen ska kunna sammanställa årets ansökningar till första numret av Runtenom och kallelsen till årsmötet där fonden enligt regelverket ska redovisas.

Redovisningen bör vara en liten text om projektet, gärna ledigt och trevligt skrivet som om det vore en artikel. Trevliga redovisningar kan bli artiklar i Runtenom. Texten bör inte vara mer än motsvarande en vanlig A4 (skrivmaskins-textstorlek). Texten bör vara digital så den enkelt kan kopieras och flyttas. Använd blanketten för Redovisning. Skicka även med en trevlig och representativ bild i bra upplösning (eller flera bilder).

I texten, om det passar utan att texten överlastas med för mycket data, kan ingå sådant som antal deltagare om det är en kurs, storlek på publik om det är ett publikt arrangemang etc, personer att nämna (ledare/artister/särskilda deltagare etc.), men även om där finns några särskilda höjdpunkter att nämna.

Data som inte passar så bra i redogörelsetexten, men ändå kan vara intressant att spara till framtiden, skrivs till i därför avsedd ruta. Ibland kan även köns- och åldersfördelning eller annan sådan indelning vara av intresse för framtida bruk.

Slutligen en ekonomisk redovisning och ev. avvikelser från det ändamål som angetts i ansökan, eller hinder av olika slag för genomförandet av ett eller flera delmoment, t.ex. väder eller andra händelser. Detta kan vara intressant för historieskrivningen, och normalt påverkar det inte utbetalningen av det beviljade bidraget.