Lintonfonden

Lintonfonden har nu varit igång ett par år och verkat enligt de regler som publicerades i Runtenom 2016-4. Likaså har Lintonfondens utfall publicerats för 2017 och 2018. Juryn har haft att värdera huruvida ansökningarna varit rimliga och fallit inom de ändamål vi satt upp. Nu samlar vi detta till en sida som en hjälpreda för dem som önskar söka medel ur fonden för olika projekt.

(Sidan håller på att byggas upp!)

Så här gör du

  • Läs Regelverk för att se om du är behörig att söka och om du kan fullfölja det reglerna kräver.
  • Om ditt projekt passar Lintonfonden så hämtar du och fyller i Ansökningsblankett och sänder den i god till hej@skanefolk.se. Observera att det finns fyra ansökningsdatum under året du måste passa: den siste i februari, den siste i april, den siste i augusti och den siste i oktober.
  • När din ansökan bedömts får du ett svar direkt om din ansökan beviljats eller ej.
  • Senast två månader efter genomfört projekt måste du redovisa ditt projekt. Sker projektet i december måste vi ha redovisningen senast den siste januari följande år. Läs Redovisning för att se hur du bäst redovisar ditt projekt. Utebliven redovisning utesluter alla vidare ansökningar, eller i värsta fall att pengarna krävs tillbaka.