Om förbundet

Presentation

Skånes Spelmansförbund är ett av de större spelmansförbunden i Sverige med drygt 600 medlemmar. Vi är ett av de 23 landskapsförbund som utgör Sveriges Spelmäns Riksförbund, en organisation med runt 6 500 medlemmar.

I samarbete med Folksam kan våra medlemmar teckna en mycket fördelaktig instrumentförsäkring.

Skånes Spelmansförbund ger också ut medlemstidningen Runtenom fyra gånger per år med reportage och fördjupningsartiklar inom vårt verksamhetsområde.

För att stödja intresset för folkmusiken är vårt förbund även medarrangörer och ger ekonomiskt stöd till en mängd arrangemang och projekt som kurser, spelmansstämmor, utgivning av skivor, noter, annan litteratur med mera.

Styrelse

Vald vid årsmötet 2020:

Sofia Östling, ordförande
Helena Norlander, vice ordförande
Nils Pettersson, sekreterare
Mats Emanuelsson, kassör
Mattias Lundgren, spelledare
Lars Johansson, ledamot
Gunnar Pehrsson, ledamot
Göran Jönsson, adjungerad
Åke Persson, adjungerad

Runtenom

Vår medlemstidning utkommer med 4 nummer per år och ingår i medlemsavgiften till Skånes Spelmansförbund.
Redaktion: Åke Persson, Ethel Wieslander och Håkan Dackman.
Redaktionellt material till tidningen skickas till: runtenom@skanefolk.se
Info om evenemang skickas till: dansstugan@skanefolk.se

Faktureringsadress

Skånes Spelmansförbund
Trued Trallares väg 6
241 72  MARIEHOLM

Org.nummer: 842000-8172

Konton

Vi har två konton för olika ändamål. Det är viktigt att inbetalning sker på rätt konto.
1. Endast medlemsavgift, prenumeration och försäkring:

plusgiro: 637 54 48-5
swift/bic: NDEASESS
iban: SE9795000099603463754485
2. Kurser, försäljning och övrigt:
plusgiro: 2 45 09-2
swift/bic: NDEASESS
iban: SE6395000099602600245092